Nadzór podatkowy

Nadzór podatkowy wykonujemy dla przedsiębiorstw samodzielnie prowadzących księgi podatkowe, które dla własnego bezpieczeństwa szukają potwierdzenia prawidłowości dokonanych księgowań. W ten sposób oferujemy Klientowi i jego firmie swoiste dodatkowe ubezpieczenie.

Nasza kancelaria podatkowa na bieżąco świadczy usługę nadzoru nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych, polegającą m.in. na:

  • comiesięcznej ocenie dokumentów księgowych ujmowanych w rejestrach w świetle prawa rachunkowego i podatkowego;
  • badaniu wszelkich zdarzeń gospodarczych, które mogą mieć wpływ na powstanie i zakres obowiązku podatkowego w przedsiębiorstwie, a przez to wskazanie ryzyk podatkowych i minimalizację skutków finansowych błędnych działań;
  • usunięciu powstałych nieprawidłowości i uniknięciu w ten sposób sankcji karnoskarbowych oraz podatkowych;
  • kontroli i weryfikacji sporządzanych deklaracji miesięcznych, kwartalnych i rocznych.

Usługa nadzoru podatkowego może mieć charakter doraźny (badany jest jeden miesiąc lub kilka) lub też przybrać formę stałego zlecenia. Możemy także przeprowadzić audyt podatkowy i przekazać zarządowi istotne informacje o stanie rozliczeń podatkowych firmy.

Do kogo skierowana jest usługa?

Usługa skierowana jest do przedsiębiorstw, które z racji dużej skali prowadzonej działalności lub wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych nie chcą bądź nie mogą zlecić usług księgowych na zewnątrz. W tym przypadku firmy prowadzą księgowość we własnym zakresie i zainteresowane są tylko stałą opieką podatkowo-prawną nad własnym działem księgowym.

Korzyści

Nasze usługi zwiększają bezpieczeństwo podatkowe firmy dzięki eliminacji błędów, przyśpieszeniu procesów księgowych, fachowej pomocy ze strony pracowników Kancelarii i częściowemu przeniesieniu odpowiedzialności na kancelarię podatkową.

Jak to działa?

Przy podpisywaniu umowy ustalana jest częstotliwość wizyt i zakres zadań objętych nadzorem. W zależności od potrzeb do każdego zadania przydzielana jest konkretna osoba, np. doradca podatkowy, główna księgowa, księgowa lub kadrowa.