Doradztwo prawne

Kancelaria podatkowo-prawna PROFUS specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i osób prawnych – spółek prawa handlowego.

Zapewniamy pełne doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aspekty:

 • Zakładanie spółek prawa handlowego.
 • Przygotowanie projektów umów i statutów.
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS.
 • Rejestracja spółek w KRS i dokonywanie wszelkich zmian w KRS.
 • Prowadzenie zgromadzeń wspólników.
 • Doradztwo w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek.
 • Tworzenie uchwał organów spółek i ich regulaminów.
 • Negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie umów.
 • Prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.
 • Ochrona przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji.
 • Nakazy zapłaty, pozwy.
 • Zastępstwo procesowe firm przed sądami oraz organami egzekucyjnymi.
 • Reprezentowanie firm przed organami administracji samorządowej i rządowej.
 • Windykacja wierzytelności.
 • Tworzenie, negocjowanie i rozwiązywanie umów.
 • Likwidacja spółek.