Doradztwo podatkowe

W ramach doradztwa podatkowego zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę podatkową, umożliwiającą z jednej strony eliminowanie zagrożeń związanych z obciążeniami podatkowymi, a z drugiej pozwalającą wybrać optymalną formę prowadzenia działalności gospodarczej.

OBSZARY DZIAŁAŃ

Bieżące doradztwo podatkowe – zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie prawnopodatkowych aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Szczególną uwagę poświęcamy specyfice działalności, w jakiej funkcjonują nasi Klienci, w celu optymalnego i bezpiecznego określenia ciążących na nich zobowiązań podatkowych. Dzięki temu na bieżąco określamy skutki podatkowe dokonywanych zdarzeń gospodarczych, zawieranych umów i planowanych działań.

Kontrola podatkowa – pomagamy w trakcie postępowania podatkowego i kontroli podatkowej lub skarbowej. W ramach postępowań jesteśmy pełnomocnikami Klientów, udzielamy stosownych odpowiedzi, opracowujemy wyjaśnienia, zastrzeżenia, odwołania na poszczególnych etapach postępowania. Wspieramy podczas przeprowadzania dowodu z przesłuchania strony i świadków. Sporządzamy skargi do sądów administracyjnych i reprezentujemy naszych Klientów podczas postępowań sądowych.

Audyt podatkowy – przeprowadzamy kompleksowe badania rozliczeń podatkowych celem weryfikacji prawidłowości dokonywanych rozliczeń oraz wskazania i minimalizacji potencjalnych ryzyk podatkowych. Audyt obejmuje wszelkie rozliczenia podatkowe Klienta bądź jedynie wskazany zakres i kończy się raportem, w którym oprócz oceny badanych kwestii znajdują się rekomendacje dotyczące dalszego sposobu postępowania.

Zobacz nasze uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa podatkowego.