Oprogramowanie - OPTIMA

Podstawowe informacje

Księgowość Klientów Kancelarii prowadzona jest za pomocą systemów finansowo-księgowych firmy Comarch. Zaawansowane rozwiązania informatyczne umożliwiają połączenie modułów Klienta (fakturowanie, magazyn, płatności) z systemami księgowymi Kancelarii PROFUS i obustronną wymianę danych. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczną, szybką i bezbłędną wymianę danych pomiędzy systemami obu firm, zmniejszając prawdopodobieństwo popełnienia błędów oraz obniżając koszty prowadzenia księgowości (Kancelaria nie musi ponownie wpisywać dokumentów do systemu księgowego).

Jak to działa? (możliwe scenariusze)

  1. Klient posiada (lub zdecyduje się nabyć) oprogramowanie firmy Comarch (OPTIMA). W przypadku gdy obie strony dysponują oprogramowaniem tego samego producenta możliwa jest pełna, obustronna wymiana danych, która pozwala obniżyć koszty prowadzenia księgowości oraz zmniejszyć ryzyko powstania błędów (nie zaksięgowanie faktury, podwójne zaksięgowanie, pominięcie faktury, itd.). Koszt zakupu oprogramowania po stronie Klienta Kancelarii wynosi ok. 180 zł netto za moduł Faktury i Kasa/Bank lub 1159 zł w przypadku gdy Klient decyduje się zakupić pełen komplet oprogramowania uwzględniającego jeszcze moduł do prowadzenia magazynu. W niektórych przypadkach Kancelaria PROFUS może pokryć koszty zakupu lub/i wdrożenia oprogramowania (zwłaszcza w przypadku firm wystawiających/otrzymujących znaczne ilości faktur).
  2. Klient posiada oprogramowanie innego producenta, z którego funkcjonalności lub działania nie jest zadowolony. W tej sytuacji możliwe jest wdrożenie systemu Optima i przeniesienie wszystkich danych ze starego systemu (kontrahenci, towary, itp.). Takie rozwiązanie umożliwia osiągnięcie takich samych korzyści jak w punkcie 1.
  3. Klient nie posiada żadnego oprogramowania lub nie chce go zmienić. W tej sytuacji współpraca pomiędzy Klientem a Kancelarią odbywa się w tradycyjny sposób tj. na ręcznym księgowaniu papierowych dokumentów. Rozwiązanie to jest najbardziej pracochłonną i najmniej odporną na błędy formą współpracy, przez co najbardziej kosztowną.

Zalety oprogramowania Comarch Optima

Nowoczesny, bardzo elastyczny system, którego funkcjonalność można dostosować/rozbudować w zależności od obecnych lub przyszłych potrzeb Klienta. Wygląd faktury można spersonalizować w dowolny sposób, zgodnie z nawet najbardziej wyszukanymi wymaganiami. Możliwe jest nie tylko dodanie własnego znaku graficznego ale również dodatkowych kolumn z informacjami, indeksami, rabatami, opisami i zdjęciami. Wygląd faktury (informacje w niej zawarte) może być również zależny od kontrahenta któremu wystawiamy fakturę. System umożliwia również połączenie się z bankiem Klienta (większość banków) i wysyłanie przelewów wprost z systemu Optima oraz otrzymywanie informacji o otrzymanych płatnościach, które automatycznie zapisywane są w systemie Klienta. Pulpit Menadżera umożliwia podgląd aktualnej sytuacji firmy. Na jednym ekranie widoczne są wszystkie najważniejsze informacje: płatności, które musimy wykonać, płatności, które powinniśmy otrzymać, przeterminowane płatności, wielkość sprzedaży, stan magazynu, itp. Możliwe jest również stworzenie dowolnie wyglądającego raportu, zestawienia, zawierającego jakiekolwiek dane z systemu.

Zachęcamy do kontaktu z nami, podczas którego zademonstrujemy działanie systemu, który warto wspomnieć, został nagrodzony godłem Teraz Polska.

Cennik Comarch ERP Optima

Strona producenta programu