Nadzór podatkowy

Co to jest nadzór podatkowy?

Nadzór podatkowy polega na nadzorowaniu czynności wykonywanych przez dział księgowy Klienta lub zatrudnionych przez niego pracowników (księgowych). Polega on na okresowych wizytach naszych pracowników (księgowych, doradców podatkowych, rewidentów) bezpośrednio w firmie Klienta. Dodatkowo, nasi pracownicy są w stałym kontakcie telefonicznym udzielając niezbędnych porad i opinii na temat spraw podatkowych oraz uczestniczą w ewentualnych czynnościach kontrolnych w przypadku kontroli urzędów podatkowych.

Dla kogo dedykowana jest usługa?

Usługa jest dedykowana przedsiębiorstwom, które z racji dużej skali prowadzonej działalności lub wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych oraz krótkiego czasu reakcji, nie mogą zlecić usług księgowych na zewnątrz. Firmy prowadzą księgowość we własnym zakresie, a zainteresowane są stałą opieką podatkowo-prawną nad własnym działem księgowym.

Korzyści

Skorzystanie z usługi zwiększa bezpieczeństwo podatkowe firmy wskutek eliminacji błędów, przyśpieszeniu procesów księgowych, fachowej pomocy ze strony pracowników kancelarii oraz częściowego przeniesienia odpowiedzialności na kancelarię podatkową.

Jak to działa?

Przy podpisywaniu umowy ustalana jest częstotliwość wizyt oraz zakres zadań objętych nadzorem. Do każdego zadania przydzielana jest konkretna osoba, np. doradca podatkowy, główna księgowa, księgowa, kadrowa, itd., w zależności od potrzeb.