Kadry-płace

Podstawowe informacje

Kadry i płace są odrębnym działem zajmującym się wyłącznie naliczaniem płac i obsługą kadrową. W odróżnieniu od wielu kancelarii podatkowych, w których jedna osoba zajmuje się jednocześnie prowadzeniem księgowości oraz sprawami kadrowo-płacowymi, nasi pracownicy skupiają się na wąskiej specjalizacji w każdej z nich. Jaka jest z tego korzyść dla naszych Klientów? Wąska specjalizacja naszych pracowników oznacza większy i szerszy zasób wiedzy w wybranej dziedzinie, a przez to bardziej fachową obsługę naszych Klientów. Nie trzeba specjalnie dowodzić, iż w innych kancelariach, gdzie stosuje się tańsze sposoby obsługi, znajomość tych zagadnień musi być bardzo powierzchowna, nie sposób przecież dobrze znać się na wszystkim.

Czym zajmuje się dział kadr i płac?

Osoby zatrudnione jako specjaliści d/s kadr i płac zajmują się sporządzaniem list płac, sporządzaniem dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę (oraz innych umów cywilnoprawnych) oraz naliczaniem i sporządzaniem deklaracji podatkowych. Zajmujemy się także kompleksowym rozliczeniem składek ZUS.

Specjaliści z działu kadr i płac czuwają także nad zgodnością zawieranych umów z Kodeksem Pracy oraz innymi pokrewnymi przepisami. Pilnują także terminów szkoleń BHP, niewykorzystanych urlopów, okresowych badań oraz innych obowiązkowych czynności, jakie spoczywają na pracodawcy. W każdej chwili jesteśmy także gotowi udzielić naszym Klientom niezbędnych wyjaśnień dotyczących przepisów Kodeksu Pracy oraz wszystkich pokrewnych przepisów. Pomagamy także w uzyskiwaniu środków finansowych przy zatrudnianiu osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, itp.

Jak wygląda współpraca z działem kadr?

Współpraca z działem kadr polega na comiesięcznym dostarczaniu nam informacji o stanie zatrudnienia, udzielonych urlopach, premiach lub nagrodach, dniach nieobecności oraz pozostałych informacji pozwalających na prawidłowe naliczenie wynagrodzeń, sporządzenie list płac oraz deklaracji ZUS. W międzyczasie, w każdej chwili mogą Państwo zasięgnąć opinii naszych fachowców odnośnie zgodności z przepisami planowanych działań kadrowych, takich jak nawiązanie lub rozwiązanie stosunku pracy. Takie konsultacje mają zabezpieczyć interesy pracodawcy oraz zapobiec niepotrzebnym konfliktom pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W każdej chwili nasi pracownicy są gotowi odpowiedzieć na każde pytanie Klienta. We wszelkich sporach sądowych naszych Klientów reprezentuje Departament prawny PROFUS.

Ile to kosztuje?

Opłata jest uzależniona od ilości zatrudnianych pracowników oraz rodzaju zawartej z nim umowy (umowa o pracę, zlecenie lub o dzieło). Zobacz nasz cennik.